Kontaktné údaje

Telefón: +421 34 6216318
Email: samplus@samplus.sk

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 17332/B (Zobraziť v registri) Č.certifikátu.: 02340 /o odpadoch neobalových výrobkov/

Sídlo a fakturačné údaje

SAMPLUS s.r.o.
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČO:35746548
DIČ:2020220268
IČ DPH:SK2020220268

Adresa prevádzky

SAMPLUS s.r.o.
Javorinská 1208
907 01 Myjava

Prevádzkové hodiny
6:30 - 15:00 hod. (pondelok - piatok)


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk

Kliknutím načítate mapu