Drezová batéria prevýšený výtok 200 mm,
šetriaci perlátor WS

etiketa20.jpg