séria ekono EL

Drezová batéria plochý výtok 200 mm


 

Drezová batéria prevýšený výtok 200 mm


Vaňová batéria s príslušenstvom


Vaňová batéria bez príslušenstva


Vaňová batéria s príslušenstvom rúrkový výtok 300 mm


Vaňová batéria bez príslušenstva rúrkový výtok 300 mm


etiketa20.jpg