Drezová batéria rúrkový výtok 200 mm


etiketa20.jpg