Drezová batéria rúrkový výtok 300 mm


etiketa20.jpg